Paano bumangon?

Paano bumangon sa nakasanayan kong sandalan?

Sa himlayan na akala kong hindi mawawala..

Paano bumangon?

Nang hindi nanginginig ang mga tuhod

sa takot na mahulog pa lalo sa'yo..

Muli't muli nahuhulog sa'yo..

Nahulog na sa'yo..

Paano bumangon?

Posted by mysticmalison on February 26, 2016 at 10:59 PM | Add a Comment
mysticmalison requires comments from Tabulas users only. Please login or register an account.